Shkollë profesionale e mësimdhënies dhe mësimenxenies së gjuhëve te huaja.

Shkolla “Britannica-ELT” është institucion i akredituar me dy qendra që ofron kurse të gjuhës angleze, gjermane, italiane, kroate, frenge dhe turke.

Trajnimi i ri në AFAS filloj me datën 1 Tetor 2015. Trajnimi mbahet 3 herë në javë me nga 2 orë shkollore.

New Age School është themeluar në vitin 2004 në Prishtinë me qëllim kryesor mësimdhënien e gjuhëve të huaja për të rritur dhe fëmijë.

Mësimi i një gjuhe të huaj është një mundësi e madhe punësimi. E ndër gjuhët që sot gjen zbatim të madh në botë është...

Me 13 vite përvojë pune, me më shumë se 10 qendra shkollimi në tërë Kosovën dhe mijëra të diplomuar, The Cambridge School është shkolla...

Njohja e një gjuhe të re do të thonë mundësi punësimi më e madhe për ju. Prandaj nëse edhe ju mendoni që ka ardhur...

APPK është një organizatë jo-qeveritare dhe jo-fitimprurëse, aktive në fushën e ri-integrimeve ekonomike (Aftësime Profesionale, Trajnime, Certifikime, dhe përkrahje Punësimi)

Shkolla Ndërkombëtare Kanadeze ne Kosovë (CIS Kosovo), hap shkollën e parë të kurseve të Gjuhës Angleze në Kosovë të licensuar nga Kolëgji Kanadez për...

Nëse jeni duke kërkuar ambiente profesionale për të përvetësuar teknologjinë informative, SmartCode është ajo çfarë po kërkoni. E themeluar që nga viti 2010, në...

Prona

Grumbulli i lodrave, në përgjithësi dhe sidomos teatri i kukullave që dominon në shtëpi, duhet të ngelen në fëmijërinë tuaj…
infosite.alinfosite.co
Na konktatoni

Na dërgoni një email dhe ne do ju përgjigjemi së shpejti!

Pyejte? Jemi gati për të ju ndihmuar!

Kliko Enter për të biseduar