AFAS Prishtina

733

Trajnimi i ri në AFAS filloj me datën 1 Tetor 2015. Trajnimi mbahet 3 herë në javë me nga 2 orë shkollore.

Më shumë